Kære alle sammen                                                                                                                                                                     4. marts 2020

Så er det snart ved at være tid til åbning af sæson 2020. Ingen vintervejr, men vilde mængder regn har vi fået. Heldigvis ser det ud til at dræn og jorden stadig kan trække det, vi går jævnlige runder og holder øje med vandstanden. Det ser ud til at være et vilkår med store mængder nedbør fremover, vi må se hvordan det udvikler sig i vores lille smørhul. Foreløbig er vi sluppet billigt i forhold til mange steder i landet.

Der er endelig nyt vedrørende lokalplanen for vores område (vedr. bebyggelsesprocent) Den er dags dato sendt i høring i 4 uger. Derefter skal den behandles i udvalgene i maj fulgt af 4 ugers klagefrist. Endelig vedtagelse finder sted i slutningen af juni 2020…. Lokalplanforslaget kan læses her: https://planer.holbaek.dk/annonceringer/plan/lokalplanforslag-286/ Bemærk at generalforsamlingen har vedtaget visse stramninger ift lokalplanen, dette vil stadig være gældende for foreningens medlemmer. Vi må endnu engang væbne os med tålmodighed, og håbe på at lokalplanen vedtages.

Græsmarken bag Violstien og Tulipanstien er igen forpagtet ud. Kommunen indskærper, at der ikke smides haveaffald på marken (og heller ingen andre steder på området). Marken støder helt op til græsvejen bag Viol- og Tulipanstien. Folk fra kommunen kommer ud senere i marts, og vi vil sammen gå en runde, og drøfte hvordan området benyttes.  

OBS – OBS – OBS !!!!! Der ligger meget affald mellem træerne bag brandvejene!!! Det flyder med øldåser, glas, aske med stanniol, spiritusflasker, plastpotter og andet skidt og møg… Det ser forfærdeligt ud, og det er helt uacceptabelt at nogen blandt os, smider affald herude. Vi har alle interesse i at passe på området, og der må selvfølgelig under INGEN omstændigheder droppes affald. Foruden at det belaster miljøet (og humøret), så bliver det os alle der skal betale, hvis vi skal have folk til at gå og samle affald.

I år har vi 40 års jubilæum i HF Granløseparken. Vi har planlagt at fejre dagen på behørig vis, datoen og program er lige på trapperne. Vi håber at vi får en rigtig glad og festlig dag og aften. ??

Måske har I hørt at der er fundet sprøjtemidler i grundvandsprøver i Holbæk. Husk på at det under ingen omstændigheder er tilladt at anvende sprøjtemidler på vores område, hverken på grusveje, i haver eller på fællesområder.

Datoer til kalenderen:

-          29. marts – opsætning af vandmålere. Som vi plejer, så udsættes opsætningen hvis kong Vinter indfinder sig. Hvis man vil have hjælp til at sammenkoble rørene ind til huset, skal man være til stede på dagen. Som sidste år forbinder vi kun måleren med røret mod brønden.

 

-          19. april – Generalforsamling. Hvis du har tid og lyst, så meld dig under fanerne og stil op til bestyrelsen, i år har vi et par pladser til besættelse.

 

-          3. maj - 1. arbejdsdag. Mød op – kom og hyg med din nabo, det bliver en dejlig dag hvor vi får lavet en masse og slutter af med fællesspisning.

 

-          12. september - 2. arbejdsdag – igen med afslutningsvis hygge og fællesspisning.

 

Vi ønsker jer alle en god sæsonstart, håber på lidt tørvejr og masser af sol til os. Vi ses til generalforsamlingen d. 19. april.  – Mange hilsner Bestyrelsen