Nyhedsbrev juni 2016

 

Kære Granløsefolk

 

Så er sæsonen 2016 i fuld gang, foråret lod vente på sig, men kom alligevel brusende og alt er nu grønt og smukt igen. Der er gang i aktiviteterne i haver og huse, det er dejligt at se.

 

Vores generalforsamling fik ikke lige det format som vi havde planlagt. Om morgenen meldte vores ordstyrer sig syg, formanden et par dage før, og kassereren måtte haste afsted til sygehuset med et nært familiemedlem. Derfor fik vi ikke rigtig bragt alle de ting op som vi havde planlagt, men vi håber at mange af jer så får læst dette.

 

Vi vil fx gerne opfordre interesserede til at være med i et fest/aktivitetsudvalg. Vi håber at der er nogle gode ideer til at få lidt flere aktiviteter i gang herude. Det kan fx være grillaftner, åbne haver, plantebyttedage, havekurser, foredrag osv. Skriv meget gerne til bestyrelsen@hf-granlose.dk

 

Så vil vi også meget gerne have vores hjemmeside skudt i gang, og har brug for en, til at hjælpe os med dette. Gerne én som vil lære lidt fra sig, og som evt. vil sidde med som ”webansvarlig” med en fra bestyrelsen. Skriv meget gerne til bestyrelsen@hf-granlose.dk

 

Der ligger en bunke muldjord til venstre lige inden man kører ind i Granløseparken. Det er tilladt at hente lidt jord til brug i haverne – ved behov for store mængder forventer vi selvfølgelig at man selv får bragt ud/henter udefra.

 

Vi har fået en del henvendelser vedr. forskellige former for støj. Det kan være motorstøj fra generatorer, vindmøller, vandanlæg, knallertmotorer, højrøstet tale og råben. Derudover er det motorkørsel med al for høj hastighed, kørsel mod kørselsretningen, formodninger om promillekørsel. Vi er selvfølgelig underlagt færdselsloven og forventer at alle overholder den. Vi opfordrer alle til at udvise hensynsfuld adfærd. Vi bor meget tæt på hinanden, og skal alle kunne nyde at opholde os her i vores dejlige åndehul uden at føle os generet af larm og ufred.

 

Haveudvalget har været ude på 2. haverunde, og har i den forbindelse sendt henstillinger til ca. 40 havelejere. Dette er helt i tråd med bestyrelsens beslutning om at tage lidt mere fat i at haver, veje og hække passes ift. reglementet. Henstillingerne skal følges, og sker dette ikke inden fristens udløb, vil arbejdet blive udført på havelejers regning.

 

Dette nyhedsbrev er sendt ud via mail, fremover vil de være at finde på hjemmesiden samt på tavlerne herude. Vi håber at I alle nyder kolonihavelivet – ønsker I at drøfte noget er I velkomne til at rette henvendelse til os.

 

 

Sommerhilsner fra Bestyrelsen.